Značajna priznanja

Akademik Profesor dr Predrag Đorđević održao je predavanje po pozivu sa nazivom “DE-PLAN” i “e-PREDICE” – EVROPSKI PROJEKTI za prevenciju tipa 2 Diabetes mellitus-a (šećerne bolesti) u toku 40-tog, JUBILARNOG, NACIONALNOG KONGRESA UDRUŽENJA ZA DIJABETES, ISHRANU I METABOLIČKA OBOLJENJA RUMUNIJE, sa internacionalnim učešćem, Sibiu, 21-24. maj 2014.

To predstavlja značajno priznanje za Akademika Prof. dr Predraga Đorđevića, endokrinologa i dijabetologa, kao i za srpsku endokrinologiju i dijabetologiju.

Akademik Prof. dr Predrag Đorđević je Predsednik Udruženja za proučavanje dijabetesa Srbije.