Sistematski pregled

Sistematski pregledi građe i funkcije štitaste žlezde

OSNOVNI PAKET:

1.Anamneza – uzimanje podataka od pacijenta, fizički pregled štitaste žlezde, davanje zaključka ….. 2000 din.
2.EHO pregled štitaste žlezde ….. 2000 din.
3.Određivanje laboratorijskih parametara:

– FT4, 600 din.
– TSH, 500 din.
– Tireoglobulin, 1000 din.
– Tireoglobulinska antitela, 1000 din.
– TPO antitela, 1000 din.

Ukupno: 8100 din.

PO POTREBI:
– Određivanje kalcitonina
– Fiksacija radioaktivnog joda i scintigrafija
– Biopsija tankom iglom