Simpozijum 2011

Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije (član IDF) organizovalo je Simpozijum “Prevencija Diabetes mellitusa tip 2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija” koji je održan 4 Marta 2011 g. u Beogradu, Srbija.

Ciljevi ovog simpozijuma su bili da se skoncentriše pažnja na aktueulne teme od nacionalnog i internacionalnog značaja kao što su:

1.Smanjenje broja dijabetičara kojih danas ima preko 600.000 u Srbiji,
2.Smanjenje posledičnih mikro i makrovaskularnih komplikacija dijabetesa: slepila, popuštanja funkcije bubrega, infarkta miokarda, moždanog udara, amputacije donjih ekstremiteta koji su među vodećim uzrocima odsustvovanja sa posla, invaliditeta i povećane stope smrtnosti u Srbiji.
3.Smanjenje troškova lečenja i postizanje značajnih ušteda za društvo.

Učesnici simpozijuma su prvo upoznati sa uspešnim rezultatima mnogih projekata prevencije tipa 2 dijabetesa (DM2) koji su primenili promene načina života (način ishrane i fizička aktivnost) i/ili lekove: DPS, Finska, RR (redukcija rizika za pojavu DM2) 58%; DPP , SAD, RR za promene načina života 58% i za Metformin 31,7%; Beogradski program prevencije, Srbija (rukovodioc tima Prof. dr Predrag Đorđevic) RR 64%; STOP-NIDDM, Kanada, u grupi sa Akarbozom rizik za progresiju je bio smanjen za 25%; Da Quing IGT and Diabetes Study, Kina, RR 40%, apsolutni RR 22-26%; IDPP, Indija, RR 28.5%, primenom promena načina života 28,5%, Metformina 26,4% i promena načina života i primena Metformina 28.2%, itd.

Simpozijum 2011

Drugo, učesnici su bili informisani o najnovijim rezultatima Evropskog programa prevencije tipa 2 DM (DE-PLAN), uključujući uspešne rezultate tima Beograd II (rukovodilac tima Prof. dr Predrag Đorđevic, nacionalna multicentrična studija). Specijalna pažnja je bila posvećena Evropskom vodiču za prevenciju DM2 (IMAGE project) u čijoj izradi su dali doprinos, kroz grupu za pisanje, Prof. dr Predrag Đorđević i Prof. dr Vesna Dimitrijević-Srecković. Glavni zahtev IMAGE vodiča je da se primene dokazi i praktične informacije i upustva za prevenciju DM2 kao i da se primene standardi kvaliteta u dijabetološkoj zaštiti i prevenciji DM2. Primena rezultata IMAGE projekta je omogućila izradu jedinstvenog vodiča a on je osnova za izradu nacionalnih vodiča za prevenciju DM2 kako je u svom predavanju istakao jedan od najpoznatijih eksperata za ovu problematiku i rukovodilac globalne mreže za prevenciju Prof. P. Schwarz iz Nemačke.

Specijalna pažnja je bila poklonjena i sastavu ishrane kao značajnog faktora rizika za pojavu DM2 kao i neophodnosti da se dalje istražuje efekt promene načina života na prevenciju dijabetesnih vaskularnih komplikacija što je istaknuto u predavanju Prof. J. Lindstrom iz Finske koja je takođe jedan od najpoznatijih eksperata za ovu problematiku u svetu.

Simpozijum 2011U toku simpozijuma mnoga druga interesantna predavanja su bila izložena: o ishrani novorođenčadi i pretškolske dece (Doc. Dr Nevenka Raketic), o gajaznosti i metaboličkom sindromu kod dece i adolescenata i mogućnosti prevencije DM2(Prof.dr Vesna Dimitrijević-Srecković), o prevenciji dijabetesne neuropatije (Prof. dr Srđan Popović), retinopatije (Prof. dr Anka Paović), o izazvanim očnim potencijalima u ranom otkrivanju retinopatije (Prof. dr Dragana Matanović),o prevenciji nefropatije (Prof. dr Ljubica Djukanović, dijabetesnog stopala (Ass dr Mirjana Dragasević i o prevenciji koronarne bolesti (Prof. dr Milutin Mirić. Zatim predavanja o značju uzučavanja faktora rizika i mehanizma nastajanja ateroskleroze (Prof. dr Dragan Djurić) genetske osnove arterijske hipertenzije u DM2 (Dr Miroljib Ilić). Na kraju, predavanje o značaju zdravstvenog menadžmenta u prevenciji DM2 (Dr Draško Gostiljac).

Na kraju simpozijuma su izvedeni: praktična obuka i rešavanje kliničkih problema, test znanja i anonimna anketa o evaluaciji kvaliteta simpozijuma.

Teme simpozijuma i visoki profil predavača (15), uključujući aktivno učešće prisutnih kolega (75, doktora medicine i stomatologije i farmaceuta) osigurali su uspešnu realizaciju simpozijuma što će veoma mnogo pomoći u izgradnji aktivne i uspešne mreže za realizaciju projekata prevencije DM2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija u Srbiji. Ovi programi će biti izrađivani i primenjivani u zajednici sa postojećim organizacijama i telima zaduženim za dijabetolosku zaštitu u Srbiji koje sačinjavaju zdravstveni stručnjaci, dijabetičari i nedijabetičari.

Slika 1. Predsedvajući: Prof. J. Lindstrom, Prof. P.Scwarz, Prof. Predrag Đorđević i Prof. Vesna Dimitrijević-Srecković.

Slika 2. Auditorijum u sali za predavanje

Prof. dr Predrag Đorđević
Predsednik Organizacionog Komiteta i
Predsednik Udruženja za proučavanje dijabetesa Srbije