Šećerna bolest

Danas u Srbiji od šećerne bolesti boluje 425000 osoba. U Srbiji ne postoje podaci o troškovima lečenja dijabetičara za godinu dana ali prema iskustvima u svetu, ti troškovi su ogromni jer obuhvataju češća bolovanja i radnu nesposobnost, invalidnost koja potiče od komplikacija šećerne bolesti (slepilo, infarkt miokarda, moždani udar, popuštanje funkcije bubrega koja zahteva primenu veštačkog bubrega i drugo).
Danas smo u mogućnosti da rano otkrijemo osobe sa povećanim rizikom za pojavu šećerne bolesti. Takođe, danas smo u mogućnosti da u tih osoba SPREČIMO pojavu šećerne bolesti i time izuzetno pomognemo tim osobama a i celom društvu.

Rezultati tima kojim ja rukovodim u sprečavanju pojave šećerne bolesti su ravni najboljim rezultatima postignutim u svetu, do sada, u Finskoj i SAD.

ZBOG TOGA POZIVAMO SVE OSOBE, OBA POLA, STAROSTI OD 40-75 GODINA da se jave sa uputom za ambulatni pregled koji treba da glasi: endokrinolog Klinički Centar Srbije. JAVITE SE UTORKOM I SREDOM (uz telefonsku konsultaciju i drugih dana u nedelji) na Institut za Endokrinologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd, Dr. Subotica 13. Prijemna služba, Profesoru Predragu Đorđeviću, soba 4 ili Doc. Dr Vesni Dimitrijević-Srećković, soba 3, zajednički telefon je 011 36 39 765.
UKOLIKO MOŽETE, OBAVESTITE VAŠU RODBINU PRIJATELJE SUSEDE, OSOBE NA RADNOM MESTU (uz mogućnost našeg odlaska u radne organizacije po posebnom ugovoru).

Ukoliko želite da se ista procedura obavi u mojoj privatnoj ordinaciji, javite se na:

Tel: 011 2661 243,
Mobtel: 063 888 46 96, sestra Ljilja
Mobtel: 062 27 22 00, Prof. Đorđević
e-mail: profpredrag@yahoo.com

VAŽNO OBAVESTENJE:

U toku je velika svetska akcija za prevenciju (sprečavanje pojave) tipa 2 šećerne bolesti.

Tim ojim rukovodim već desetak godina radi aktivno na ovim projektima.

U ovom trenutku naš tim je član projekta Evropske Zajednice takođe za prevenciju tipa 2 šećerne bolesti koji se naziva DE-PLAN.

Do sada smo u akciju ranog otkrivanja uključili 1500 osoba a konkretno 624 osobe su dale pristanak za sprovođenje ovog programa prevencije. Rezultati su vrlo ohrabrujući tj. U 64% uključenih osoba postignuta je prevencija pojave tipa 2 šećerne bolesti.

AKCIJA SE NASTAVLJA!!!

Molimo sve osobe oba pola životne dobi od 45 do 74 godine da se odazovu ovom pozivu i da započnu program prevencije šećerne bolesti.

Sama intervencija je vrlo jednostavna, pre svega sadrži promene načina života (zdrav način ishrane i povećanu, svakodnevnu fizičku aktivnost.

Ovu akciju sprovodimo već godinama uspešno, zajedno sa jedinicom za prevenciju dijabetesa i ishranu Instituta za Endokrinologiju Kliničkog Centra Srbije kao i u saradnji sa više drugih ustanova u Beogradu, Subotici, Palanci, Mladenovcu, Kruševcu i.t.d.

Zašto je važna prevencija šećerne bolesti?

Zbog toga što sprečavanjem pojave šećerne bolesti, istovremeno sprečavamo pojavu teških kardiovaskularnih oboljenja (infarkt srčanog mišića, moždani udar, gangrena nogu i sl.) kao i vaskularnih komplikacija karakterističnih za šećernu bolest koje su uzrok pojave slepila, oštećenju funkcije nerava i funkcije bubrega i.t.d.

Sprečavajući navedene vaskularne komplikacije čuvamo radnu sposobnost, kvalitet i dužinu života što je pre svega značajno za svakog pojedinca ali i za društvo zbog ušteda ogromnih novčanih sredstava.

Kakva je situacija danas u Srbiji?

Registrovano je oko 500 000 dijabetičara ali NA SVAKOG DIJAGNOSTIKOVANOG DOLAZI JOŠ PO JEDAN SLUČAJ NEDIJAGNOSTIKOVANE ŠEĆERNE BOLESTI.

OSOBE IZ TE GRUPE TREBA RANO DA OTKRIJEMO I DA PRIMENOM PROGRAMA PREVENCIJE SPREČIMO POJAVU ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2.

Još jednom da ponovimo, molimo sve osobe oba pola starosti 45 do 74 godine da se odazovu ovom pozivu tako što će se javiti na telefone:
1. 011/36-39-765 na Institutu za Endokrinologiju Kliničkog Centra Srbije, Doc. Dr Vesni Dimitrijević-Srećković, Prof. Dr Predragu Đorđeviću ili Margariti Filipović, sa uputom za specijalistički pregled endokrinologa
2. Specijalističkoj ordinaciji za Internu medicinu „Prof. Dr Predrag Djordjevic-DEDINJE“ na telefone: 011/2661-243, 063/888-46-96 (sestra Ljilji) ili 062/27-22-00 Prof. Đorđeviću u kom slučaju važi popust od 50%.

Očekujući Vaš dolazak,

Prof. Dr Predrag Đorđević