Kongres Dubai 2011

Prof dr Predrag Djordjevic
Endokrinolog-dijabetolog
Predsednik Udruženja za Proučavanje Dijabetesa Srbije

Svetski Kongres Dijabetologije održan je od 4-8 Decembra 2011 god. u Dubai-u, Ujedinjeni Arapski Emirati.Bilo je prisutno oko 15.000 učesnika koji su na razne načine povezani sa problemima dijabetesa (šećerne bolesti).

Prevenciji dijabetesa, primarnoj i sekundarnoj (sprečavanje njegovih komplikacija) bila je posvećena posebna pažnja. Zašto?

Diabetes mellitus tip 2 koji je najčešći oblik (oko 90% svih dijabetičara) je u eksplozivnom porastu svuda u svetu (pandemija). I u Srbiji se zapaža isti trend.U Srbiji već ima oko 600.000 dijabetičara (preko 6% ukupnog stanovništva) prema 7.5% u Evropi i prosečnih 5.1% u svetu. Procenjuje se da će 2025 godine u Evropi biti 58.6 miliona a u svetu 333 miliona dijabetičara. Broj umrlih, broj invalida i odsustvovanja sa posla (infarkt srčanog mišića, moždani udar, propadanje funkcije bubrega, amputacija nogu) koja je znatno veća u dijabetičara nego u nedijabetičara pretstavlja veliki sručno medicinski i socijalno ekonomski problem.U razvijenim zemljama sveta za dijabetološku zaštitu se troši 5-8% sredstava za ukupnu zdravstvenu zaštitu.Zbog ovoga se u svetu poslednjih 20 godina posebna pažnja posvećuje prevenciji tipa 2 dijabetesa i njegovih komplikacija.

 
Tim kojim rukovodi Prof dr Predrag Đorđević je prvi u nasoj zemlji, još 1999 godine započeo rad na rešavanju ovog problema koji se nastavlja sve do današnjih dana.

Primenjujući promene načina života (zdravi, Mediteranski način ishrane i stalna fizička aktivnost) u 68% osoba sa rizikom (životna dob od 45 – 75 godina, povećanje telesne težine i početno povećanje šećera u krvi) je sprečena pojava tipa 2 dijabetesa. Ti rezultati se slažu sa onim iz najpoznatijih svetskih studija.

Zbog toga je tim kojim rukovodi Prof dr Predrag Đorđević uvršćen u Evropski DE-PLAN prevencije i među 27 centara u Evropi je bio među prva 3 centra po pravovremenosti izvođenja i završetka studije kao i po kvalitetu i slanju podataka.

Rezultati celog DE-PLAN projekta se još uvek analiziraju a jedan deo rezultata našeg tima je prihvaćen za USMENO IZLAGANJE , JEDINI IZ SRBIJE, na Kongresu u Dubai-u što pretstavlja posebno priznanje.

To je istaknuto i u izveštaju Svetske Mreže za Prevenciju Dijabetesa sa kongresa u Dubai-u, zajedno sa rezultatima iz Australije i Indije.

Rezultati našeg tima koje je saopštio Prof Đorđević su pokazali da ukoliko su osobe sa rizikom na kraju 2 godine intrevencije ispunile 4 ili 5 najvažnijih ciljeva (smanjenje povećane telesne težine za najmanje 5%(1), smanjenje ukupnog dnevnog unosa masti na manje od 30% (2), smanjenje zasićenih, aterogenih masti na manje od 30% ukupno unetih masti (3), unos dijetnih vlakana veći od 15 gr/1000 kcal (4) i fizičku aktivnost veću od 4 sata nedeljno) u svih tih osoba je bila sprečena pojava tipa 2 dijabetesa. Naši rezultati saopšteni na Kongresu u Dubai-u su prvi pokazali da je u Evropi moguće postići uspešnu primarnu prevenciju tipa 2 dijabetesa. Mi smo takođe istakli na osnovu preliminarnih analiza, da je i posle 3 godine intervencije u DE-PLAN-u moguće postići slične rezultate što govori da se povoljni efekti održavaju u dužem periodu vremena. I to je istaknuto u izveštaju Svetske Mreže za Prevenciju Dijabetesa.

Prof Predrag Đorđević želi ovom prilikom da se ponovo zahvali svim članovima tima ove nacionalne, multicentrične studije iz različitih zdravstvenih ustanova i centara, javnog i privatnog zdravstvenog sektora iz Beograda, Smederevske Palanke, Mladenovca, Subotice, Kruševca bez kojih ovako pozitivni rezultati ne bi mogli da se ostvare.

Šta će u budućnosti biti ciljevi rada tima kojim rukovodi Prof Đorđević?

Na osnovu uspešnih rezultata postignutih tokom izvođenja DE-PLAN-a kao i sačinjavanja IMAGE vodiča za prevenciju tipa 2 dijabetesa u Evropi, tim Prof. Đorđevića je uvršćen u novi trogodišnji Evropski projekt: “e-PREDICE-Uticaj hiperglikemije na kardiovaskularne komplikacije” koji počinje od 1 Januara 2012 godine.

Radi ostvarivanja ovog projekta uključiće se i Udruženje za Proučavanje Dijabetesa Srbije, ekspertska, nevladina, neprofitna organizacija, punbopraavni član Internacionalne Federacije za Dijabetes (IDF). U toku IDF Kongresa u Dubai-u Udruženje je imalo svoj prostor, kao i više desetina Asocijacija za dijabetes iz celog sveta na kome je prikazan primer prevoda IMAGE vodiča sa engleskog na srpski jezik.

Zatim, prikazani su i izveštaji sa : Simpozijuma Prevencija Diabetes mellitusa tip 2 i njegovih hroničnih vaskularnih komplikacija održanog u Beogradu 4 Marta 2011 godine

Predsedništvo:

Prof. Jaana Lindstrom, Finska
Prof. Peter Schwarz, Nemačka,
Prof. Predrag Đorđević,
Prof Vesna Dimitrijević-Srećković

Učešće na “Festivalu zdravlja”, 2 Septembra 2011 god, u Beogradu kada je utvrđeno da u 50% ispitivanih osoba postoji rizik za pojavu tipa 2 dijabetesa. Ovakve akcije biće ponavljane više puta radi pronalaženja i uključivanja što većeg broja osoba sa povećanim rizikom u projekte prevencije.

Na kraju, ističemo da su rezultati tima Prof Đorđevića iz DE-PLAN-a kao i ono što je ostvarilo Udruženje za Proučavanje Dijabetesa Srbije u 2011 godini izazvalo znatnu pažnju i priznanja učesnika Kongresa a uspostavljeni su i kontakti za novu saradnju.

Predsednici IDF, s leva na desno: Prof Shaukat Sadikot, Indijja za period od 2015-2016 god. veliki prijatelj našeg tima i Udruženja; Prof Jean Claude Mbanya, aktuelni Predsednik; Sir Michael Hirst, Predsednik za period 2013-2014 sa koijm postoje takođe izvanredni kontakti.

S leva na desno: Prof Vesna Dimitrijević-Srecković, sekretar Udruženja; Prof Peter Schwarz, Nemačka rukovodilac Svetske Mreže za Prevenciju Dijabetesa; Prof Predrag Đorđević, Predsednik Udruženja; saradnica Prof Schwarz-a, na štandu Uduženja.

Prof. Đorđević, učesnica Kongresa iz Kine, Prof Srđan Popović, Potprtesednik Udruženja.

S leva na desno, Dr Sathish iz Indije koji je zatražio da Prof Đorđević bude recenzent njegovog rada o ranom otkrivanju dijabetesa, disglikemije i metaboličkog sindroma i pozitvna recenzija (ocena) je već učinjena.