Aktivnosti 2012

U 2012-oj godini Prof. Dr Predrag Đorđević, redovni člana Akademije Medicinskih Nauka Srpskog Lekarskog Društva imao je, između ostalih i sledeće aktivnosti:

1. Završio je sa multicentričnim, nacionalnim timom kojim rukovodi učešće u Evropskom projektu DE-PLAN: „Diabetes Prevention: Diabetes in Europe-Prevention Using Life-style, Phisical Activity and Nutritional Intervention“. Njegov tim je svrstan među najaktivnije u pogledu izvršenja projektnih zadataka i kvaliteta rezultata

2. Ti uspešni rezultati su bili osnova da se tim Prof. Dr Predraga Đorđevića uvrsti u najnoviji Evropski projekt e-PREDICE: „Rana Prevencija Komplikacija Dijabetesa u Evropi“ o uticaju hiperglikemije na mikro i makro-vaskularne komplikacije

3. Prof. Dr Predrag Đorđević, Predsednik i Prof. Dr Srđan Popović, Podpredsednik Udruženja za proučavanje Dijabetesa Srbije bili su delegati na IDF Europe General Assembly- Annual Meeting „Together We Are Stronger“, Lisabon, 21-23 Septembar.

4. Prof. Dr Predrag Đorđević je sa Prof. B. Galwitz-om, Nemačka bio predsedavajući 2-ge naučne sednice: CONTROVERSIES IN DIABETES TREATMENT na 4th World Congress on CONTROVERSIES TO CONSENSUS IN DIABETES, OBESITY AND HYPERTENSION (CODHY), Barselona, Španija, November 8-11, 2012.

5. Prof. Dr Predrag Đorđević je imao usmenu prezentaciju: „THREE YEARS EXPIRIENCE WITH EUROPEAN DE-PLAN FOR THE PREVENTION OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 (DM2) AT THE NATIONAL LEVEL OF SERBIA“, na 7th World Congress on Prevention of Diabetes and its complications, Madrid, Španja 11-13 November 2012.

6. Prof. Dr Predrag Đorđević, Predsednik Udruženja za proučavanje Diabetesa Srbije, bio je predsednik Organizacionog odbora kongresa: „Dijabetološki Dani Srbije 2012“, 14-15 Decembar 2012, Beograd, akreditovanog za KME (Kontinuirana Medicinska Edukacija) uz učešće 28 inostranih i naših predavača, na kojem je održao jedno od uvodnih predavanja: „Prevencija tipa 2 Diabetes mellitusa, svetski i naši, prošli, sadašnji i budući rezultati“

7. Prof. Dr Predrag Đorđević održao je predavanje pod naslovom: „Raniji i sadašnji projekti prevencije tipa 2 dijabetesa i njegovih komplikacija“ na VI susretu osoba sa dijabetesom Vojvodine i Srbije, 28.09.2012, Sremski Karlovci u organizaciji Društva za borbu protiv šećerne bolesti opštine Karlovci i saveza društva Vojvodine.

8. Prof. Dr Predrag Đorđević je održao predavanja u podružnicama Srpskog Lekarskog Društva u Kruševcu i Šidu o lečenju tipa 2 dijabetes melitusa

9. Prof. Dr Predrag Đorđević je bio autor poglavlja: „Dijabetes i erektilna disfunkcija“, u monografiji: „Muška seksualna funkcija i poremećaji“, autori Doc. Dr Dragoslav Bašić, Akademik Jovan Hadži-Đokić, Prof. Edoardo Austoni, Italija, izdavač, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012.